Certifikace SM

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č.3125

 

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s. č. 3125 (COSM), byl akreditován Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 pro certifikaci systémů managementu kvality, systémů environmentálního managementu, systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů managementu bezpečnosti informací a systémů managementu kvality ve spojení s požadavky na jakost při svařování v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci č. 636/2013, ze dne 18.11.2013, pro certifikační orgán č. 3125.

 

 

 

Osvědčení o akreditaci Prohlášení nestrannosti COSM

 

Přehled oborů, pro které je COSM akreditován

Vydané dokumenty

Formuláře ke stažení

 


KONTAKT

Jméno, E-mail Telefon Fax
Vedoucí divize Ing. Sylva Kazárová 596 252 242 596 232 098
Manažer jakosti Ing.Kateřina Tvarůžková
596 252 278