Centrum technické normalizace

Na základě uzavřené Dohody o spolupráci mezi VVUÚ, a.s. a ÚNMZ si Vás dovolujeme informovat, že v areálu naší společnosti vzniklo  

 

Centrum technické normalizace

Datum zahájení provozu:    1.1.2009

Místo:

VVUÚ, a.s.

Centrum technické normalizace

Pikartská 1337/7

716 07  Ostrava - Radvanice

 

Rozsah působnosti Centra technické normalizace 

TC/SC

Název komise

CEN/TC 160

Ochrana proti pádům z výšky, včetně bezpečnostních pásů

CEN/TC 168

Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství. Bezpečnost

CEN/TC 188

Dopravníkové pásy

CEN/TC 196

Důlní stroje - Bezpečnost

CEN/TC 298

Pigmenty a plniva

CEN/TC 321

Výbušniny pro civilní použití

CEN/TC 343

Regenerovaná pevná paliva

CEN/TC 367

Analyzátory dechu

CEN/TC 378

Pružiny

ISO/TC 100

Řetězy a řetězová kola pro podavače a dopravníky

ISO/TC 105

Ocelová drátěná lana

ISO/TC 111

Článkové řetězy z kruhové oceli, zdvihací háky, součásti a příslušenství

ISO/TC 227

Pružiny

ISO/TC 32/SC 2

Pigmenty a plniva

ISO/TC 41

Řemeny, řemenice a dopravní pásy

ISO/TC 82

Hornictví

ISO/TC 94/SC 4

Osobní ochrana - Ochranné oděvy a vybavení - Pády z výšky

Kontaktní osoba:

Ing. Miloš Vavřín, manažer CTN, t.č. 596252469, e-mail: vavrinm@vvuu.cz