Analýza rizik

Komplexní identifikace a vyhodnocení veškerých procesních a technologických rizik, proměření kritických parametrů technologie a materiálů, klasifikace prostor na základě analýz a měření, návrhy adekvátního způsobu zabezpečení, engineering, zejména v níže uvedených oblastech:

 

Analýza rizik požáru a výbuchu

Analýza rizik strojních zařízení z pohledu zajištění protivýbuchové bezpečnosti

Analýza rizik iniciačních zdrojů

Analýza rizik neelektrických zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu

Analýza rizik elektrických zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu

Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti (HAZOP - Hazard and Operability Study) 

Analýza výskytu a vlivu vad (FMEA - Failure Mode and Effects Analysis)


Veškeré činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím vlastních specialistů pomocí vlastní přístrojové techniky a vybavení.

Výstupy v podobě odborných a znaleckých stanovisek a posudků.

 


KONTAKT 

  Jméno, e-mail Telefon Fax
Vedoucí divize Ing. Martin Kulich 596 252 180 596 232 098
Sekretariát Eva Sajašová 596 252 470 596 232 098