Analýza neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

V prostorech, klasifikovaných dle NV č. 406/2004 Sb. jako prostředí s nebezpečím výbuchu, je pro zabránění vznícení nebezpečné výbušné atmosféry nutno dbát nejen na správný výběr elektrických zařízení, ale i na správný výběr zařízení neelektrických, jako jsou ventilátory, dopravníky, čerpadla, apod. Pokud neelektrické zařízení, které je instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu nebylo určeno pro použití v tomto prostředí přímo výrobcem, je u něj nutno provést hodnocení nebezpečí vznícení dle ČSN EN 13463-1 a souvisejících norem. Za tímto účelem Vám nabízíme:

  • Zpracování analýzy neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu dle ČSN EN 13463-1, výstupem analýzy je protokol o vhodnosti umístění neelektrického zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu - zóny.
 
  • Zpracování analýzy rizik požáru a výbuchu strojních zařízení dle ČSN EN 1127-1 ed. 2, výstupem analýzy je protokol o vhodnosti umístění strojního zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu - zóny.

 

    

 


                                                                                                     KONTAKT 

  Jméno, e-mail Telefon Fax
Vedoucí divize Ing. Martin Kulich 596 252 180 596 232 098
Sekretariát Eva Sajašová 596 252 470 596 232 098