AKTUALITY


Ocenění „Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje"

Společnost VVUÚ, a.s. získala ocenění „Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje" v kategorii PODNIK. Ocenění převzal Ing. Ivo Kiška, místopředseda představenstva na vánočním koncertu „Region pro sebe", který již tradičně pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.


Řád za zásluhy o rozvoj strojírenství a technosféry

V září letošního roku zástupci naši společnosti prezentovali výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti zkušebnictví na Mezinárodní vědecko-technické konferenci v Sevastopoli. Jednalo se o prestižní akci, které se zúčastnili odborníci z cca 26 zemí.

Za několikaletou aktivní činnost jsme byli odměněni Řádem za zásluhy o rozvoj strojírenství a technosféry.


TV reportáže

Měřicí vůz

Laboratoře