Adaptabilita a konkurenceschopnost

 

 TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 CZ.1.04/1.1.2 Adaptabilita a konkurenceschopnost

Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění vzdělávání zaměstnanců VVUÚ, a.s.

 

Dne 14.04.2009 byla společnosti VVUÚ, a.s. přidělena finanční podpora z veřejných prostředků na výše uvedený grantový projekt.

 

Doba trvání projektu: 05.09.2009 - 30.09.2011

 

Společnost VVUÚ, a.s. klade velký důraz na profesionalitu a odbornost celého pracovního týmu. Obsahem a cílem výše uvedeného projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání zaměstnanců společnosti VVUÚ, a.s. za účelem zvýšení jejich adaptability nejen na trhu v ČR, ale i v rámci celé EU. Cílovou skupinou byli všichni zaměstnanci z různých pracovních pozic: vrcholový management, střední a technický management, zaměstnanci v dělnických profesích. Získané znalosti a dovednosti jsou klíčové pro každodenní práci jednotlivých zaměstnanců a současně jsou uplatnitelné a vyhledávané na trhu práce i v dalších oborech.

 

Kličové aktivity projektu

Analýza stávajícího stavu systému řízení a rozvoje lidských zdrojů, která byla zaměřena na analýzu stávajícího systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ve společnosti VVUÚ, a.s. Cílem analýzy bylo zefektivnit systém řízení a rozvoje zaměstnanců a zároveň připravit společnost na získání certifikátu Investors in People na konci projektu, který zaručí udržitelnost funkčního systému RLZ. O udělení certifikátu standardu IIP, který společnosti VVUÚ, a.s. získala, rozhodl certifikační orgán Business and Innovation centre ve Velké Británii na základě úspěšného auditu lidských zdrojů. Certifikát s platností do roku 2014 je důkazem, že rozvoj zaměstnanců je pro společnost VVUÚ stejně důležitý jako rozvoj podnikatelských činností.

Současně v rámci výše uvedeného projektu probíhaly kurzy vzdělávání v oblati "soft skills" a manažerského vzdělávání, jazykového vzdělávání zejména v jazycích anglickém, německém a ruském, vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Cíle projektu, které byly stanoveny v projektové žádosti, byly beze zbytku naplněny.